Sanal Kahve Falı Bakma

Gelecekten ve ilerden haber alma ihtiyacımız bizi fallara yöneltmiştir ama bilinmesi gerekirki fallar bunu gerçekleştiremez. Türk ve Arap kültürünce kehanet değeri taşıyan fallar oldukça fazla olsa da aslında tüm dünya farklı şekillerde gelecekten haberdar olmak istiyor. Fal ne olursa olsun eğlenceden öteye gitmemelidir, daha fazlası saçamlıktan öteye gidemez.


kahve falı bak

ŞekerliOrta Sade

Kahve falı 18. yüzyıl sonlarında içilen Türk kahvesinin bardağında kalan telveleri yorumlamak suretiyle oluşmuş bir fal türüdür. Kimi rivayetlere göre de bu fal türü Osmanlı saraylarından çıkmıştır. Bakan kişilere falcı denir ve bize, bazen gelecekten bazen de geçmişte yaşadığımız olaylardan kesitler anlatacağı iddia edilir. Türk kültüründe Türk kahvesinin ayrı bir önemi olması sebebiyle kahve falı da her zaman Türk kahvesinin yanında vazgeçilmez bir tat oluşturmuştur.Türk kahvesi içtikten sonra fincan fal için kapatılır ve soğuması için beklenir. İnanan ve inanmayan herkes kahve falı baktırmaya ilgi duymuş hayatında bir defa da olsa eğlence amaçlı ya da hayatıyla ilgili kararlar vermek için mutlaka baktırmıştır. Türk toplumundaki kadınların kahve içmek için toplanmalarıyla da günümüzde evlerde hala yaygın olarak bakılmaktadır. Günümüzde ise bazı kafelerde de bakılmaktadır ancak bunlara para kaptırmamak gerekir. Çünkü hiçbir fal gelecekten haber vermez ve fala inanmak başlı başına hata olur.

Telvenin çeşitli imgelere benzetilmesiyle ve bakan kişinin değişik yorumlamalarıyla da ilgi çekiciliğini asla kaybetmemiştir. Kahve falında sorulan sorulardan çok bakan kişinin yorumları ve telvede gördüğünü imgeleri yorumlamasıyla sonuçlar çıkartılır. Kahve bardağı ve kahve tabağı ayrı ayrı yorumlanır. Bu şekiller kimi zaman sağlık kimi zaman para kimi zaman ise ev içindeki huzurla ilgili olduğu yorumlanır.